Bài thơ Mùa xuân

Tháng Một 3, 2017 3:32 chiều

               bi-th-tt-ang-vo-nh

       Mùa xuân

       Dung dăng dung dẻ
Dẫn trẻ đi chơi.
   Mùa xuân đến rồi
                                                                                               Ánh xuân tươi sáng                                                                                          .
      Đám mây bông trắng
   Nổi giữa trời xanh.
   Gió đưa bồng bềnh
 Cao vời lồng lộng.
         Vườn thênh thang rộng
Cỏ non xanh rờn.
  Hoa đào tươi thắm
    Vườn xuân đầm ấm
Ríu rít chim ca.

                                         Tú  Mỡ