bi-th-tt-ang-vo-nh

Phong trào sáng tác sáng tạo đợt 2

 Phát động phong trào sáng tác, sáng tạo ban tổ chức Trường Mầm Non Cẩm Dương đã tổ chức chấm và chọn ra 6 tác phẩm tiêu biểu nộp về PGD. Trong đó có…

Bài thơ Mùa xuân

                       Mùa xuân        Dung dăng dung dẻ